De minderbroeder, de luitenant en de Spaanse griep

Maastrichtenaar Hilarion Thans verbleef als novice een tijdje in het Truiens minderbroedersklooster en dichtte hierover in z'n bundel 'Omheinde hoven '. Hij ontvluchtte bezet gebied in 1916 en werkt als verpleger in het fronthospitaal Cabour bij Adinkerke. 
In 1921 brengt hij in zijn - soms gruwelijke - herinneringen 'Mijn oorlog' onder ander het pakkende relaas van een jonge luitenant die sterft aan de Spaanse griep. Het schildert de verschrikkingen van een epidemie die zelfs jonge, gezonde kerels de verstikkingsdood doet sterven... in tijden van COVID-19 een waarschuwing.  

 VAN RAEMDONCK in OOGST (Stadsarchief Amsterdam)Hilarion THANS, ‘Mijn oorlog’, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1921, p. 295-299 ; Kamiel MERTENS (red.), ‘Minderbroeder Hilarion Thans o.f.m. in de Groote Oorlog’, Balen: Studium Generale vzw., 2015; Pieter SERRIEN, ‘Het elfde uur. 11 november 1918. De gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog’, Horizon, 2018, 20-28. Blog: https://pieterserrien.be/hetelfdeuur/de-spaanse-griep/; https://pieterserrien.be/2018/10/07/hilarion-thans-en-de-spaanse-griep. 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/