De minderbroeder, de luitenant en de Spaanse griep

Maastrichtenaar Hilarion Thans verbleef als novice een tijdje in het Truiens minderbroedersklooster en dichtte hierover in z'n bundel 'Omheinde hoven '. Hij ontvluchtte bezet gebied in 1916 en werkt als verpleger in het fronthospitaal Cabour bij Adinkerke. 
In 1921 brengt hij in zijn - soms gruwelijke - herinneringen 'Mijn oorlog' onder ander het pakkende relaas van een jonge luitenant die sterft aan de Spaanse griep. Het schildert de verschrikkingen van een epidemie die zelfs jonge, gezonde kerels de verstikkingsdood doet sterven... in tijden van COVID-19 een waarschuwing.  

 VAN RAEMDONCK in OOGST (Stadsarchief Amsterdam)Hilarion THANS, ‘Mijn oorlog’, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1921, p. 295-299 ; Kamiel MERTENS (red.), ‘Minderbroeder Hilarion Thans o.f.m. in de Groote Oorlog’, Balen: Studium Generale vzw., 2015; Pieter SERRIEN, ‘Het elfde uur. 11 november 1918. De gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog’, Horizon, 2018, 20-28. Blog: https://pieterserrien.be/hetelfdeuur/de-spaanse-griep/; https://pieterserrien.be/2018/10/07/hilarion-thans-en-de-spaanse-griep. 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be