de Maugeer, ridder Jozef Philippus, politicus

Hoeistreek ca.1774   Tienen 08.12.1791  Maria Catharina de Creeft .

Zoon van Nicolas en Marie Josepha Courtois . Advocaat  op de Grote Markt 

Schepen Sint-Truiden vanwege de prinsbisschop 1766 als opvolger van Frans Colen. Grote Markt. Burgemeester  in 1768, 1777 en 1789. Voorvechter Luikse revolutie en mede-burgemeester na inval Luikse patriotten 24 mei 1790. Leidde Luikse troepen onder bevel van Rossius Sint-Truiden binnen. Liet zoon Leopold, advocaat, aanstellen tot gemeenteraadslid. Deze werd later nog president van de kantonmunicipaliteit 1796-1798. Na de restauratie in februari 1791 gevlucht naar Aulne, later naar Tienen. Kon niet van amnestie genieten wegens zijn revolutionaire daden.

Wapen: gevierendeeld, in 1 en 4 op blauw een zilveren lelie; 2 en 3 op zwart een gouden zespuntige ster.

Lit.: LEMAIRE, p. 264; Richard BOIJEN, De kantonmunicipaliteit van Sint-Truiden (1796-1800). Kontinuiteit en vernieuwing van het politieke personeel (1790-1800), Leuven: KU, 1971, p. 101-102; Kamiel STEVAUX, J.J. Van den Elsken, een Brabants patriot en politiek vluchteling in het Land van Luik (1788-1789), in HBHOUB, p. 228-229, noot 57; GOOLE, 1984, p. 33.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.