de Maugeer, ridder Jozef Philippus, politicus

Hoeistreek ca.1774   Tienen 08.12.1791  Maria Catharina de Creeft .

Zoon van Nicolas en Marie Josepha Courtois . Advocaat  op de Grote Markt 

Schepen Sint-Truiden vanwege de prinsbisschop 1766 als opvolger van Frans Colen. Grote Markt. Burgemeester  in 1768, 1777 en 1789. Voorvechter Luikse revolutie en mede-burgemeester na inval Luikse patriotten 24 mei 1790. Leidde Luikse troepen onder bevel van Rossius Sint-Truiden binnen. Liet zoon Leopold, advocaat, aanstellen tot gemeenteraadslid. Deze werd later nog president van de kantonmunicipaliteit 1796-1798. Na de restauratie in februari 1791 gevlucht naar Aulne, later naar Tienen. Kon niet van amnestie genieten wegens zijn revolutionaire daden.

Wapen: gevierendeeld, in 1 en 4 op blauw een zilveren lelie; 2 en 3 op zwart een gouden zespuntige ster.

Lit.: LEMAIRE, p. 264; Richard BOIJEN, De kantonmunicipaliteit van Sint-Truiden (1796-1800). Kontinuiteit en vernieuwing van het politieke personeel (1790-1800), Leuven: KU, 1971, p. 101-102; Kamiel STEVAUX, J.J. Van den Elsken, een Brabants patriot en politiek vluchteling in het Land van Luik (1788-1789), in HBHOUB, p. 228-229, noot 57; GOOLE, 1984, p. 33.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/