De Kus

De Kus (Koen Vanmechelen)

Sint-Truiden is door de eeuwen heen een stad van verzoening, bijvoorbeeld na moeilijke tijden in de Middeleeuwen. Zo kwam kunstenaar en geboren Truienaar Koen Vanmechelen op het idee van twee zwaarden die mekaar kruisen en een symbolische kus vormen. Daarop staan twee oerkippen, een referentie naar de kerktoren en verwijzend naar de verloochening van Petrus. Met de haan en de hen brengt Vanmechelen dualiteit in dat verhaal.

De hen en de haan kijken naar mekaar. Verzoening van het mannelijke en het vrouwelijke. Vertaald naar een temporeel en globaal perspectief: we gaan van een mannelijke tijd naar een tijd die meer in balans is; naar een veel evenwichtigere samenleving, wat belangrijk is. Er zijn in Sint-Truiden veel instituten die zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid bevorderen. Ook dat zit impliciet vervat in De Kus.


Kunstwerk De Kus

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.