Fishing the light


kunstwerk door Raf Roefellaar   https://www.planet-bebop.be/category/portofolio/

Dag en nacht zijn er talloze mensen in centrales bezig om aan onze steeds toenemende energiebehoefte te voldoen. Deze energie moet worden opgewekt, omgezet en verdeeld. We staan meestal niet stil bij de manier waarop onze energie de huiskamer binnen komt. De energieproductie is een tijdrovend, duur en intensief proces. ' Fishing the light' toont een hengelende kabouter die ons op een speelse manier wil duidelijk maken dat we spaarzaam en respectvol met onze energie moeten omgaan.

Fishing de light  door Raf Roefellaar

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/