de Menten de Horne, ridder Albert Ghislain Robert, politicus

Sint-Truiden 16.01.1848  – Brussel 16.05.1920 , x Jeanne Malou  

 Eigenaar. Zoon van Léon en moeder Wyns. Vader van Armand. Broer van Armand, Jules en Odilon . Provincieraadslid  1900-1913 als opvolger broer Armand. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1914. 

Begraven in Melveren 

Lit.: Strijdlied, Sint-Truiden. Wed. Degeneffe-Wynants, s.d.; De Tram, 22.05.1920; VAN MOLLE, p. 98; EPNB, 1994, p. 100.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.