de Menten de Horne, ridder Albert Ghislain Robert, politicus

Sint-Truiden 16.01.1848  – Brussel 16.05.1920 , x Jeanne Malou  

 Eigenaar. Zoon van Léon en moeder Wyns. Vader van Armand. Broer van Armand, Jules en Odilon . Provincieraadslid  1900-1913 als opvolger broer Armand. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1914. 

Begraven in Melveren 

Lit.: Strijdlied, Sint-Truiden. Wed. Degeneffe-Wynants, s.d.; De Tram, 22.05.1920; VAN MOLLE, p. 98; EPNB, 1994, p. 100.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.