de Menten de Horne, ridder Eric Christian Marie Ghislain François Xavier, verzetsman

Brussel 14-11-1914 Brussel 20-10-1943 terechtgesteld 

Zoon van Armand en broer van Georges. Ridder, kasteel Horne. Reserve-wachtmeester 6de artillerie. Lid inlichtingsdienst en pilotenhelper. Aangehouden te Brussel 7 februari 1943, gevangenissen Vorst en Sint-Gillis. Ter dood veroordeeld 5 mei 1943 en gefusilleerd op nationale schietbaan. Afscheidsbrief bewaard. Herbegraving kerkhof Melveren 1949.

Pleinnaam en gedenkplaat pijler stadspark  1947.

Lit.: GULDB, p. 16; HBVL, 26.10.1949; BOFFIN2, p. 145-160; EPNB, 1994, p. 100.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/