In de rij

In de rij (Jo Pirard)


Dit beeld is een ontwerp en realisatie van Jo Pirard en Tim Roosen. Vroeger was dit immers de Koestraat. Volgens sommigen zou de straat zo genoemd zijn omdat de koeien die van de veemarkt kwamen hier na verkoop gestald werden. Daarom zouden ze 'in de rij' staan.

De realiteit is echter anders. Vóór de Franse periode heette deze straat Kuystraat, het Middelnederlands voor Kleistraat. Toen de Fransen op het einde  van de 18de eeuw alle straatnamen verfransten vroegen ze aan de Truienaren wat die naam betekende. Op dat ogenblik kende men het woord 'kuy' niet meer en dacht men dat dit het dialect was voor 'koe', dus Koe-straat. De Fransen maakten er dan Rue des Vaches van. Na het vertrek van de Fransen werd dit dan voor de Truienaren de Koestraat. In de rij

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.