Keizersarenden

De Keizersarenden (Steven Vandervelpen)

Het vertrekpunt voor dit werk was de tweekoppige arend van het Truidens wapenschild. Deze stond symbool voor de tweeheerlijkheid, door het Luikse bisdom en de keizerlijke abdij. Voor Steven Vandervelpen stond deze arend voor een tweestrijd tussen macht en vrijheid, zeer fragiele begrippen de dag van vandaag. Deze begrippen hebben de basis gevormd voor de ‘porseleinen’ roofdieren die zich nu met hun prooien in de boom bevinden.

Het werk is opgebouwd uit polystyreen schuimplaten rond een metalen structuur, bekleed met spiegel- en ceramiek scherven en afgewerkt met glanzende lakverf.Perron

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.