Woning Leopold II straat 21

Woning Leopold II straat 21

Architect Mélotte tekende de plannen voor het huis van Karel Lekens, schoonbroer van aannemer Frans Claes, die het bouwde. De architect liet zich duidelijk inspireren door de vaandeldragers van de art nouveau: Victor Horta en Paul Hankar.

De gevel kenmerkt zicht door het prachtig geprofileerd souterrain venster met smeedijzeren traliewerk in de natuurstenen gevelplint, het ‘Moorse’ topraam met een figuratie in spitse hoefijzerboog boven de voordeur en de houten erker met balkon in smeedwerk.Woning Leopold II straat 21

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.