Leopold II straat 64 huis Claes

Leopold II straat 64 woning Claes

Dit herenhuis in neo-traditionele stijl heeft aannemer Frans Claes-Lekens in 1900 voor zichzelf gebouwd. Dit huis is  - wat uitzonderlijk is voor deze wijk -  van het dubbelhuistype. De initialen van de bouwheer en zijn echtgenote ‘C / L’ zijn verwerkt in het smeedwerk boven de deur en in de mozaïekvloer in de hal. De achtergevel is versierd met een spectaculaire houten erker over de volledige gevelbreedte. Deze erker bestaat volledig uit hout en glas. Centraal in die erker is een balkon dat aan weerszijden via een gietijzeren trap toegang geeft tot de tuin. Door de toevoeging van de erker ontstaat op de eerste verdieping een groot buitenterras. Het sous-terrein ligt volledig onder het straatniveau, dit waren de vroegere dienstruimtes en voorraadkelders.

   Woning Claes Leopold II straat 64ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.