de Menten de Horne, ridder Leo Willem Frederik, gedeputeerde provincie

Niel 14.09.1815  Sint-Truiden Horne 21.12.1888  Virginie Wyns de Raucour 

Zoon van Jean Theodore en Marie de Stappers.  

Ridder en kasteelheer te Horne Sint-Truiden. Attaché bij de ere-legatie Spaans hof. Conservatief katholiek. Gemeenteraadslid  1843-1857. Provincieraadslid  1856-1888, vervangen door zoon Armand. Gedeputeerde 1857-1888, vervangen door Coemans. Voorzitter Landbouwcommissie en –maatschappij Limburg. Ondervoorzitter Centrale Landbouwmaatschappij België. Voorzitter landbouwafdeling kanton. Vertegenwoordiger Nationale Maatschappij Belgisch trekpaard. Lid inspectieraad bedelaarsgesticht Rekem. 

Begraven in Melveren .

Info: HIP.
Lit.: Reinhilde PIETERS, in HBSTEV, 2006, p. 278; EPNB, 1994, p. 99.
ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.