Plankstraat 13

Plankstraat 13

Deze monumentale woning werd ca. 1870 gebouwd in opdracht van de hoofdgeneesheer van het hospitaal van de Zusters van Liefde. De bouwheer, dokter Debruyn (‘DB’) deed hiervoor beroep op architect Justin Bruyenne (Gent) die op dat ogenblik ook werken uitvoerde in het klooster van de Zusters van Liefde in de Abdijstraat. Ook de ontwerpplannen van het Hospitaal van de Broeders van Liefde op de Hoge Veser zijn van deze architect. De initialen ‘DB’, zoals ze voorkomen op het inrijhek, vindt men op verscheidene plaatsen in het huis terug.Plankstraat 13


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.