Regenende wolk Sint-Gangulfusplein

Regenende Wolk (Luc Vanderhallen)

Deze regenende wolk met daarop een liggend hoofd, is een werk van de Maasmechelse kunstenaar Luk Vanderhallen. Het is een schenking van de stedelijke cultuurraad, ter ere van de schrijver Hendrik Prijs wiens geboortehuis op dit plein staat. Hendrik Prijs schreef o.m. het boek ‘Het Zwakke Verzet’.

Hoofd rustend op een wolk als metafoor voor de kunstenaarONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.