de Moffarts, baron Paul Florentin Laurent Marie ‘Paulo’, edelman

Sint-Truiden Nieuwenhoven 02.12.1874  Luik 08.07.1920  Pauline de Rosen de Borgharen 

Zoon van baron Armand en Marie Whettnall , kasteelvrouwe van Nieuwenhoven .

Doctor rechten. Voorzitter Turnmaatschappij Sint-Truiden . Lid Feestcomité Expositie 1907 . Katholiek ijveraar. Landbouwspecialist. Duivenmelker. Algemeen secretaris Limburgse Automobielclub . Lid feestcomité Expo 1907. Gevangen genomen als burgerwacht WO I en gedecoreerd medewerker Engelse inlichtingsdienst. 

Begraven in familiegrafkelder Tavier.

Lit.: GULDENBOEK, p. 119; Ernest DE LAMINNE, ; Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 27 en 37; In memoriam, in De Tram 17.06.1920; EPNB, 1994, p. 237.
ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.