de Moffarts, baron Paul Florentin Laurent Marie ‘Paulo’, edelman

Sint-Truiden Nieuwenhoven 02.12.1874  Luik 08.07.1920  Pauline de Rosen de Borgharen 

Zoon van baron Armand en Marie Whettnall , kasteelvrouwe van Nieuwenhoven .

Doctor rechten. Voorzitter Turnmaatschappij Sint-Truiden . Lid Feestcomité Expositie 1907 . Katholiek ijveraar. Landbouwspecialist. Duivenmelker. Algemeen secretaris Limburgse Automobielclub . Lid feestcomité Expo 1907. Gevangen genomen als burgerwacht WO I en gedecoreerd medewerker Engelse inlichtingsdienst. 

Begraven in familiegrafkelder Tavier.

Lit.: GULDENBOEK, p. 119; Ernest DE LAMINNE, ; Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 27 en 37; In memoriam, in De Tram 17.06.1920; EPNB, 1994, p. 237.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.