de Moffarts, baron Paul Florentin Laurent Marie ‘Paulo’, edelman

Sint-Truiden Nieuwenhoven 02.12.1874  Luik 08.07.1920  Pauline de Rosen de Borgharen 

Zoon van baron Armand en Marie Whettnall , kasteelvrouwe van Nieuwenhoven .

Doctor rechten. Voorzitter Turnmaatschappij Sint-Truiden . Lid Feestcomité Expositie 1907 . Katholiek ijveraar. Landbouwspecialist. Duivenmelker. Algemeen secretaris Limburgse Automobielclub . Lid feestcomité Expo 1907. Gevangen genomen als burgerwacht WO I en gedecoreerd medewerker Engelse inlichtingsdienst. 

Begraven in familiegrafkelder Tavier.

Lit.: GULDENBOEK, p. 119; Ernest DE LAMINNE, ; Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 27 en 37; In memoriam, in De Tram 17.06.1920; EPNB, 1994, p. 237.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Pieters Aline (Marie Mélanie Caroline), fotograaf 'Miss Kodac'

Diksmuide 05.12.1887  Sint-Truiden 16.11.1958  ongehuwd 

Dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens. Zus van minderbroeder pater Idesbald (+1954). Ll. Instituut H. Familie. Opgeleid tot ambulancier WO I. Naar Sint-Truiden 1921. Winkel textiel en fotografiemateriaal hoek Hoogbrugstraat-Ursulinenstraat. Vriendin van rentenierster Julie Stassart Staar. Volksnaam Miss Kodak . Hoofdambulancier Rode Kruis. Opgravingen Truiense gesneuvelden mei 1940 in Tielt. Lid van de weerstand. Ziekentransport en repatriëring slachtoffers WO II. Fotografeerde o.a. oude gebouwen en stoeten in Sint-Truiden en omgeving.

Grafsteen Schurhoven .

Lit.: Jack NAUS, 140 jaar Rode Kruis Sint-Truiden, Sint-Truiden. Rode Kruis, 2010, p. 114-115 en 251-254.