Sint-Agnesbegijnhof

Sint-Agnesbegijnhof

Het Sint-Agnesbegijnhof werd in 1258 gesticht op grond, geschonken door abt Willen van Rijkel. Het geheel was omringd door een bakstenen muur waarvan nog een gedeelte te zien is achter de huizen die het plein langs de noordwestzijde afsluiten. Binnen de muren stroomt de Cicindriabeek. Aan Schurhoven bevond zich de enige, thans verdwenen toegangspoort. In 1798 werd het begijnhof door de Fransen onteigend en verkocht. Sinds 1998 is het Sint-Truidens begijnhof opgenomen in de Unesco-werelderfgoedlijst.

De conventen (nrs. 57-58-59-60) of gemeenschapshuizen sluiten de zuid¬oostzijde van het plein af. Ze dateren uit 1780. De infirmerie die een afzonderlijke ingang had langs Schurhoven, is omstreeks 1754 opgetrokken in Maasstijl. Thans is ze verdeeld in drie woonhuizen. Een ander historisch gebouw is het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid uit het midden van de 18de eeuw, gelegen in de noordhoek van het plein. Ervoor ligt een kalkstenen waterput.Sint-Agnesbegijnhof
ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)