Sint-Trudoabdij

Sint-Trudoabdij

De voormalige benedictijnenabdij is het historisch centrum van de stad. De abdij, die eeu¬wenlang voor- en tegenspoed kende, werd tijdens de Franse bezetting verkocht en vrijwel volledig geplunderd. Enkel de toren, de crypte, het poortgebouw, de abtsvleugel en de dienstgebou¬wen bleven bewaard. In 1843 werd wat nog restte in gebruik genomen door het kleinseminarie van het bisdom Luik. De Gentse architect L. Roelandt kreeg de opdracht het zwaar beschadigde complex terug op te bouwen. Zelfs na de brand van 1975 en een ontploffing in 1992, vormt deze ommuurde site van 6 hectare nog een indrukwekkend geheel.


Toren Sint-Trudoabdij


Kerkveld Sint-Trudoabdij


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.