de Moffarts d’Houchenée, baron Marie Florentin Fernand, burgemeester Kerkom

Luik 22.02.1844  Kerkom 27.04.1922  Emma Van Brienen 

Zoon van Adolphe en Françoise de Chestret de Haneffe. Kasteelheer Kerkom. Vader van Rosine (1876-1955), die 1898 huwde met graaf Edouard de Meeüs d’Argenteuil (1874-1944). Gemeenteraadslid 1884 en burgemeester 1885 Kerkom. Liet nieuw eclectisch kasteel bouwen in kasteelpark nov. architect Serrure 1889. Provincieraadslid 1904-1908, vervangen door de Meeus. Voorzitter van de coöperatieve melkerij Sint-Truiden ca. 1907. Begraven bij familie in Nandrin.

Wapenschild: op goud een zilveren band met zwarte randen en andrieskruisen. Kroon met negen parels.

Alliantiewapen de Moffarts en van Brienen op kasteelgevel.

Lit.: EPNB, 1994, p. 236; Willem DRIESEN, in ST19DE, p. 145.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.