de Moffarts d’Houchenée, baron Marie Florentin Fernand, burgemeester Kerkom

Luik 22.02.1844  Kerkom 27.04.1922  Emma Van Brienen 

Zoon van Adolphe en Françoise de Chestret de Haneffe. Kasteelheer Kerkom. Vader van Rosine (1876-1955), die 1898 huwde met graaf Edouard de Meeüs d’Argenteuil (1874-1944). Gemeenteraadslid 1884 en burgemeester 1885 Kerkom. Liet nieuw eclectisch kasteel bouwen in kasteelpark nov. architect Serrure 1889. Provincieraadslid 1904-1908, vervangen door de Meeus. Voorzitter van de coöperatieve melkerij Sint-Truiden ca. 1907. Begraven bij familie in Nandrin.

Wapenschild: op goud een zilveren band met zwarte randen en andrieskruisen. Kroon met negen parels.

Alliantiewapen de Moffarts en van Brienen op kasteelgevel.

Lit.: EPNB, 1994, p. 236; Willem DRIESEN, in ST19DE, p. 145.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.