Trudobeeld

Trudobeeld (Hugo Duchateau)


Het ‘gouden’ Trudobeeld van de Sint-Truidense kunstenaar Hugo Duchateau werd geplaatst in 1993 naar aanleiding van het 1300-jarig overlijden van de stichter van de Sint-Trudoabdij, de Heilige Trudo, aan wie wij als stad onze naam te danken hebben. Het is geen standbeeld in de traditionele zin, maar een stylering van de heilige Trudo met zijn Attributen, een kerk en een staf. Het beeld staat hoog zodat Trudo ons kan ‘overschouwen en beschermen’.

De zuil vormt een symbolische verbinding tussen de drie torens. Het kunstwerk staat aan de abdij en kijkt naar de kerk en het stadhuis. Het refereert naar de verbinding tussen de leken en de kerk die vroeger bijna één waren. In grote steden zien we dergelijke beelden vaak op kerktorens. Het symboliseert dat Sint-Truiden doorheen de tijd een burgerlijke gemeenschap was, maar ook een Christelijke gemeenschap.


TrudobeeldONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.