Trudobeeld

Trudobeeld (Hugo Duchateau)


Het ‘gouden’ Trudobeeld van de Sint-Truidense kunstenaar Hugo Duchateau werd geplaatst in 1993 naar aanleiding van het 1300-jarig overlijden van de stichter van de Sint-Trudoabdij, de Heilige Trudo, aan wie wij als stad onze naam te danken hebben. Het is geen standbeeld in de traditionele zin, maar een stylering van de heilige Trudo met zijn Attributen, een kerk en een staf. Het beeld staat hoog zodat Trudo ons kan ‘overschouwen en beschermen’.

De zuil vormt een symbolische verbinding tussen de drie torens. Het kunstwerk staat aan de abdij en kijkt naar de kerk en het stadhuis. Het refereert naar de verbinding tussen de leken en de kerk die vroeger bijna één waren. In grote steden zien we dergelijke beelden vaak op kerktorens. Het symboliseert dat Sint-Truiden doorheen de tijd een burgerlijke gemeenschap was, maar ook een Christelijke gemeenschap.


TrudobeeldONTDEKKING VAN DE DAG

Hakselaar uit het vml. Hoevemuseum Sint-Truiden

Hakselmachine of toestel met een manueel aandrijfmechanisme voor het snijden van stro, gras of maïsgroen. Het grote vliegwiel bezorgde voldoende momentum om de spierkracht maximaal te kunnen  gebruiken. 

Het te versnijden gewas werd in de aanvoergoot gelegd en kwam tussen twee getande rollen terecht. Hierdoor werd het naar het mes toe gedreven. Dat mes werd aangedreven door het grote vliegwiel in gietijzer met hengsel.

Uit de landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum Sint-Truiden, met ST/86.238 als oud inventarisnummer.


Het toestel is vervaardigd of geleverd door Sneyers-Lafosse en had Jozef Tilkens als vorige eigenaar, die het aan het Stedelijk Hoevemuseum schonk. 

Sneyers, (Jan Trudo) August was een gekend nijveraar in het stadscentrum. Sint-Truiden 03.08.1866 – Sint-Truiden 12.12.1923, x Justine Lafosse. Opvolger Lafosse-Charlier. Metaalwaren Engels, Frans, Duits en inlands, kachels, lantarens, bietwortelsnijders, fornuizen, huishoudartikels, ijzeren bedden, tuinmeubelen, gereedschappen, glas, porcelein, kristal. Weeldeartikels. IJzer, staal, balken. Depot van zink van Nouvelle Montagne. Hoogbrugstraat +-1928. Weduwe A. Sneyers-Lafosse +-1929. Weduwe A. Sneyers-Lafosse Hoogbrugstraat (ijzerwaren, huishoud), Grote Markt ('weelde'), Beekstraat (staal, zink) +-1933. Afdeling aardewerk op Grote Markt. In  1912: overname handel in koorden en zakken van koordendraaier Louis Lafosse Hoogbrugstraat door ijzerhandel August Sneyers-Lafosse. De firma leverde ook landbouwmachines. 


Inventaris CAG, Leuven - Hoevemuseum Sint-Truiden