Zichten Stationsplein

Zichten Stationsplein


Stationsplein

Het stationsplein rond 1900 met op de voorgrond een fontein geflankeerd door twee gaslantaarns, aangelegd bij de ingebruikname van de waterdistributie in 1896. In de Stationsstraat zijn reeds tal van huizen gebouwd, inclusief twee imposante hoekhuizen. De latere Koningin Astridstraat is op dat moment nog braakliggend terrein (links op de foto). De huizen links op de achtergrond liggen in de Leopold II-straat.


De magazijnen Baltus op het stationsplein rond 1900. Het gebouw in vakwerk rechts op de foto zal spoedig plaats moeten ruimen voor de aanleg van de Prins Albertlaan.
Magazijnen Baltus

Het ‘Grand Hotel St-François’ in 1907. Bemerk op de achtergrond het in opbouw zijnde Christen werkmanshuis en het toegangspaviljoen van de Provinciale Tentoonstelling. 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.