Breendonkstraat pastorie

Breendonkstraat Pastorie

Nadat de parochie Sint-Maarten in 1885 opnieuw een zelfstandige parochie werd ging het kerkfabriek op zoek naar een geschikte pastorie. Het huis van brouwer Henri Leenaerts op de Nieuwe steenweg (na WOII tot Breendonkstraat hernoemd) werd aangekocht. Dit is een oorspronkelijk 17de eeuwse woning. De gevel werd eind 18de eeuw aangepast aan de classicistische smaak van die tijd met natuurstenen raamomlijstingen. In 1957 werd een garage met poort in de gevel gemaakt, een aanpassing aan de noden van de tijd. De muurbanden en de dakhelling verwijzen nog duidelijk naar de 17de eeuw. 


Pastorie Breendonkstraat

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be