Breendonkstraat pastorie

Breendonkstraat Pastorie

Nadat de parochie Sint-Maarten in 1885 opnieuw een zelfstandige parochie werd ging het kerkfabriek op zoek naar een geschikte pastorie. Het huis van brouwer Henri Leenaerts op de Nieuwe steenweg (na WOII tot Breendonkstraat hernoemd) werd aangekocht. Dit is een oorspronkelijk 17de eeuwse woning. De gevel werd eind 18de eeuw aangepast aan de classicistische smaak van die tijd met natuurstenen raamomlijstingen. In 1957 werd een garage met poort in de gevel gemaakt, een aanpassing aan de noden van de tijd. De muurbanden en de dakhelling verwijzen nog duidelijk naar de 17de eeuw. 


Pastorie Breendonkstraat

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.