Diesterstraat Clarissenklooster

Diesterstraat Clarissenklooster

De zusters Clarissen kochten dit gebouwencomplex in 1850, het jaar nadien startte het kloosterleven met elf zusters. Het gebouw was tijdens het Ancien Regime een kloosterschool geweest, de ‘priorij Jeruzalem’. In 1539 vertrouwde het stadsbestuur de opvoeding van meisjes toe aan de zusters van het Heilig Graf te Luik. Samen met enkele zusters van het klooster Hieronymus op Stenaert werd de school opgestart in een huis geschonken door Mijvrouw van Nijsem ende hare man. Het oudste gedeelte van het huidige gebouw dateert van de late 18de eeuw, een classicistisch breedhuis met zes traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met drie dakkapellen. De rechtervleugel dateert van 1961 - 1963.


ClarissenkloosterSitueringsplan Diesterstraat

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.