Grote Markt 20, De Gulden Lelie

Grote markt 20 De Gulden Lelie

Oorspronkelijk waren dit twee 17de-eeuwse diephuizen, zoals aan de achtergevels nog duidelijk herkenbaar is. De huisnaam 'In die Gulden Lelie' wordt reeds vermeld in de lijst van parochianen van OLV-kerk in 1635, volgens dezelfde lijst heette het andere oorspronkelijke huis 'Den cleynen Engel'. Eind 18de eeuw werd het pand met het naastliggende samengevoegd achter een neo-classicistische monumentale gevel met fronton. Onder de naam 'De Olifant' had Guillaume Baltus, een notariszoon uit Kanne, en zijn Maastrichtse echtgenote Hubertine Damen hier een kruidenierszaak. Onder de zonen Louis en Richard groeide deze onderneming uit tot een waar imperium in koloniale waren. Richard huwde met buurmeisje Emerence Van Horen en ging in het ouderlijke huis Van Horen 'De Roos' wonen. Na het overlijden van vader Guillaume in 1876 bleef dit het woonhuis van Louis Baltus met de winkel 'De Olifant'.

Grote Markt 20 De Gulden Lelie

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.