Grote Markt 45 De Vier Heemskinderen

Grote markt 45 De vier Heemskinderen

Zogenaamd huis 'De Vier Heemskinderen' is een Imposant classicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een leien schilddak, uit eind 18de eeuw. Bakstenen gebouw waarvan de eerste bouwlaag voorzien is van een kalkstenen parement. Smalle kalkstenen hoekpilasters en een dito kroonlijst waarboven een driehoekig fronton, met een reliëf met engeltjes in tufsteen als timpaanvulling. Rechthoekige vensters in een vlakke kalkstenen omlijsting met smalle druiplijst en recentere lekdrempels; de bovendorpels van de tweede bouwlaag zijn opgenomen in een doorlopende band en een rechthoekig balkon met hardstenen balustrade in de middentravee. De benedenverdieping is, evenals de balustrades van de tweede bouwlaag van latere datum. Oorspronkelijk was dit de Bank van Sint-Truiden, later via overnames en fusies Bank Brusel Lambert en via dezelfde weg vandaag ING-Bank.Grote Markt 45 De Vier Heemskinderen


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.