Grote Markt 45 De Vier Heemskinderen

Grote markt 45 De vier Heemskinderen

Zogenaamd huis 'De Vier Heemskinderen' is een Imposant classicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een leien schilddak, uit eind 18de eeuw. Bakstenen gebouw waarvan de eerste bouwlaag voorzien is van een kalkstenen parement. Smalle kalkstenen hoekpilasters en een dito kroonlijst waarboven een driehoekig fronton, met een reliëf met engeltjes in tufsteen als timpaanvulling. Rechthoekige vensters in een vlakke kalkstenen omlijsting met smalle druiplijst en recentere lekdrempels; de bovendorpels van de tweede bouwlaag zijn opgenomen in een doorlopende band en een rechthoekig balkon met hardstenen balustrade in de middentravee. De benedenverdieping is, evenals de balustrades van de tweede bouwlaag van latere datum. Oorspronkelijk was dit de Bank van Sint-Truiden, later via overnames en fusies Bank Brusel Lambert en via dezelfde weg vandaag ING-Bank.Grote Markt 45 De Vier Heemskinderen


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.