Grote Markt 54 In den Bonten Osch

Grote markt 54 In den Bonten Osch 1760

Fraai classicistisch breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met kunstleien. Een prettige voorstelling van een liggende os en opschrift ANNO IN DEN BONTEN OSCH 1760 op de borstwering van de tweede bouwlaag geeft de datering. Deze tweede bouwlaag heeft getoogde vensters ingeschreven in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met riemprofiel en rocaillesluitstenen. Tussen de tweede en derde bouwlaag is er een zware geprofileerde kordonlijst met rocaillemotief in het midden. In het midden van de 19de eeuw was hier de drukkerij J.F. Joachims – Claes gevestigd, uitgever van de weekbladen 'De Waarheidsvriend' en vanaf 1849 'De Eendracht der provincie Limburg'.

In den Bonten Osch 1760


                

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.