Grote Markt 54 In den Bonten Osch

Grote markt 54 In den Bonten Osch 1760

Fraai classicistisch breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met kunstleien. Een prettige voorstelling van een liggende os en opschrift ANNO IN DEN BONTEN OSCH 1760 op de borstwering van de tweede bouwlaag geeft de datering. Deze tweede bouwlaag heeft getoogde vensters ingeschreven in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met riemprofiel en rocaillesluitstenen. Tussen de tweede en derde bouwlaag is er een zware geprofileerde kordonlijst met rocaillemotief in het midden. In het midden van de 19de eeuw was hier de drukkerij J.F. Joachims – Claes gevestigd, uitgever van de weekbladen 'De Waarheidsvriend' en vanaf 1849 'De Eendracht der provincie Limburg'.

In den Bonten Osch 1760


                

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/