de Pitteurs Hiegaerts, baron (Théodore) Ernest (Louis Ignace), burgemeester

Ordingen kasteel 13.02.1835   Brussel 22.11.1903  nicht Laure de Pitteurs-Hiégaerts  

Zoon van Charles, kasteelheer te Ordingen, en Marie Henriëtte van Houthem. Broer van Léon en Armand.  

Baron 1876. Gemeenteraadslid  1866 en burgemeester  Brustem  1872-1903, veel afwezig. 

Kunstverzamelaar. Begiftigde de Sint-Laurentiuskerk en de Eucheriuskapel  te Brustem. Woonde op het waterkasteel te Brustem, liet in 1881 door architect J. Schadde van Antwerpen een neo-Vlaams renaissancekasteel optrekken, grotendeels door brand vernield 1938. Ernest kreeg financiële problemen. 

Na diverse andere eigenaars-huurders kocht de Ordingse tak het kasteel Brustem terug voor Gerard de Pitteurs-Hiégaerts, zoon van Léon en neefje van Ernest. Begraven in Ordingen. Echtgenote uit Speelhof Sint-Truiden overleed kinderloos te Brussel 1906.

Lit.: Erik HOUTMAN, Het gemeentebestuur van Brustem van de 18de tot de 20ste eeuw, in HBRUSint-Truiden. 1975, p. 224; WAPENBOEK, N-Z, p. 195 en nr. 875: WWWIST?, p. 65 en 73.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.