Prins Albertlaan 16

Prins Albertlaan 16-18-20

Deze herenhuizen maken deel uit van een reeks die door Frans Claes-Lekens in serie werden gebouwd, doch nooit identiek. De neotraditionele voorgevels van 16 en 18 zijn elkaars spiegelbeeld. De woningen bevatten 5 bouwlagen, waarvan de kelder deels bovengronds is, waardoor bel-étagewoningen ontstonden. Doordat de achterliggende tuinen dieper liggen dan het straatniveau geven ook die dienstvertrekken uit op de tuin. De balkons zijn sierlijk in het metselwerk ingeklemd en worden ondersteund door een natuurstenen zuil.  Prins-Albertlaan 16-18-20

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.