Prins Albertlaan 26

Prins Albertlaan 26

Op de hoek van het squairke, het driehoekige pleintje op de kruising van Prins Albertlaan en Leopold II straat, werd dit grote herenhuis gebouwd door aannemer Claes-Lekens. De opvallende zinken koepel met zijn grillige vormgeving vormt een landmark in het straatbeeld, hetgeen versterkt wordt door de golvende kroonlijst. Dezelfde golving herhaalt zich in het balkon. De decoratie met geglazuurde tegels boven de ramen vormen een allegorische voorstelling van handel en nijverheid. Boven de deur staat een vrouwenhoofd in art-decostijl afgebeeld.Prins Albertlaan 26ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.