Schepen Dejonghstraat 16 Refuge van Herkenrode

Schepen Dejonghstraat 16 - Refuge van Herkenrode

De traditioneel opgebouwde benedenverdieping dateert uit de 17de eeuw. De bovenverdieping wordt aan de 18de eeuw toegeschreven en werd opgebouwd met een andere ritmiek van raampartijen dan de benedenverdieping. De monumentale poort maakt deel uit van het oostelijke deel van dit   U-vormig complex. Het jaartal 1748 op de sluitsteen boven de poort verwijst naar het bouwjaar van de bovenbouw. Het wapenschild van abdis Anna de Croy siert deze poort. Ook in de gevel van de noordelijke vleugel zijn wapenschilden van abdissen van Herkenrode verwerkt.

Na de verkoop van dit kerkelijk goed door het Franse bestuur kwam het na enige tijd in handen van de broeders van de christelijke scholen, die er het         Sint-Trudoinstituut oprichten en uitbouwden. Het wacht nu op herbestemming tot kantoor en woningen.


    

Refuge van HerkenrodeONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.