Schepen Dejonghstraat 16 Refuge van Herkenrode

Schepen Dejonghstraat 16 - Refuge van Herkenrode

De traditioneel opgebouwde benedenverdieping dateert uit de 17de eeuw. De bovenverdieping wordt aan de 18de eeuw toegeschreven en werd opgebouwd met een andere ritmiek van raampartijen dan de benedenverdieping. De monumentale poort maakt deel uit van het oostelijke deel van dit   U-vormig complex. Het jaartal 1748 op de sluitsteen boven de poort verwijst naar het bouwjaar van de bovenbouw. Het wapenschild van abdis Anna de Croy siert deze poort. Ook in de gevel van de noordelijke vleugel zijn wapenschilden van abdissen van Herkenrode verwerkt.

Na de verkoop van dit kerkelijk goed door het Franse bestuur kwam het na enige tijd in handen van de broeders van de christelijke scholen, die er het         Sint-Trudoinstituut oprichten en uitbouwden. Het wacht nu op herbestemming tot kantoor en woningen.


    

Refuge van HerkenrodeONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.