Schepen Dejonghstraat 16 Refuge van Herkenrode

Schepen Dejonghstraat 16 - Refuge van Herkenrode

De traditioneel opgebouwde benedenverdieping dateert uit de 17de eeuw. De bovenverdieping wordt aan de 18de eeuw toegeschreven en werd opgebouwd met een andere ritmiek van raampartijen dan de benedenverdieping. De monumentale poort maakt deel uit van het oostelijke deel van dit   U-vormig complex. Het jaartal 1748 op de sluitsteen boven de poort verwijst naar het bouwjaar van de bovenbouw. Het wapenschild van abdis Anna de Croy siert deze poort. Ook in de gevel van de noordelijke vleugel zijn wapenschilden van abdissen van Herkenrode verwerkt.

Na de verkoop van dit kerkelijk goed door het Franse bestuur kwam het na enige tijd in handen van de broeders van de christelijke scholen, die er het         Sint-Trudoinstituut oprichten en uitbouwden. Het wacht nu op herbestemming tot kantoor en woningen.


    

Refuge van HerkenrodeONTDEKKING VAN DE DAG

Pieters Aline (Marie Mélanie Caroline), fotograaf 'Miss Kodac'

Diksmuide 05.12.1887  Sint-Truiden 16.11.1958  ongehuwd 

Dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens. Zus van minderbroeder pater Idesbald (+1954). Ll. Instituut H. Familie. Opgeleid tot ambulancier WO I. Naar Sint-Truiden 1921. Winkel textiel en fotografiemateriaal hoek Hoogbrugstraat-Ursulinenstraat. Vriendin van rentenierster Julie Stassart Staar. Volksnaam Miss Kodak . Hoofdambulancier Rode Kruis. Opgravingen Truiense gesneuvelden mei 1940 in Tielt. Lid van de weerstand. Ziekentransport en repatriëring slachtoffers WO II. Fotografeerde o.a. oude gebouwen en stoeten in Sint-Truiden en omgeving.

Grafsteen Schurhoven .

Lit.: Jack NAUS, 140 jaar Rode Kruis Sint-Truiden, Sint-Truiden. Rode Kruis, 2010, p. 114-115 en 251-254.