de Pitteurs Hiegaerts, baron Léon (Charles Georges Marie Louis), kasteelheer

Ordingen 27.12.1833   Ordingen 09.05.1902   Isabelle de Cartier d’Yves 

Zoon van Charles en Maria Henriëtte Van Houthem. Broer van Armand en Ernest, en half-broer van Charles te Zepperen. Vader van Antoine, Gerard, Christine (x Minette d’Oulhaye), Hélène, Henriëtte (x de Pitteurs-Hiegaerts) en Gabriëlle (x de Meeus).  

Baron 1876. Kunstverzamelaar o.a. porselein en steengoed. Auteur van enkele niet-gepubliceerde historische werken o.a. Notices historiques Ordingen 1888. Medewerker Dictionnaire encyclopédique de géographie historique du royaume de Belgique, uitgave 1896. Artikelen reeks Episoden der geschiedenis van het Prinsbisdom van Luik en het land van Sint-Truiden (vert. J. Leenen) in de Gazette van Sint-Truiden , 1875. Bouwheer  van het nieuwe kasteel van Ordingen vanaf 1879 in neo-Vlaamse renaissance nov. Josse Schadde van Antwerpen en zijn leerling Paul Saintenoy van Brussel. Betrokken bij steenkoolontginning als voorzitter van de maatschappijen Dahlbusch (D.) en Courcelles-Nord en bij bietsuikerfabricatie. Burgemeester van Ordingen. Lid Société d’Archéologie de Bruxelles en erelid Antwerpse Academie Schone Kunsten.

Onderschrift bij deze foto

Notices historiques Ordingen (handschrift).

Wapen: zoals de Pitteurs, maar met twee gouden griffioenen met rode klauwen en tongen als schildhouders en de leuze Pie tueris, een woordspeling op de familienaam. Neogotisch schilderwerk in kasteel Ordingen met jaartal 1883, gevlochten initialen PH en wapen Pitteurs met leuze Dieu Ayde gebeeldhouwd op de gevel, oude christelijke leuze.

Vereenvoudigde laannaam in verkaveld, vml. kasteelpark.

Lit.: Paul SAINTENOY, Le Baron Léon de Pitteurs-Hiegaerts (1833-1902), Brussel, s.a.; WAPENBOEK, N-Z, p. 195 en nr. 875; Kamiel STEVAUX, Sint-Truiden en het ex-libris, Sint-Truiden. 2003, p. 8, p. 15 noot 37 en p. 19; Willem DRIESEN, in Sint-Truiden 19DE, 1998, p. 156-157.


Kamiel Stevaux
ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.