Lenaertsstraat

Lenaertsstraat

De straatnaam is voor het eerst vermeld in 1574: leenart strate, in 1607: opde lennertstraet. Dezelfde straat wordt in 1300 loenre strate genoemd en in 1551 lonerstrate. De naam verwijst dan ook naar de verbinding die deze straat maakt, namelijk van Brustem, via Hoepertingen naar (Borg)loon. Weg naar (Borg)loon waarvan in de oudste vermeldingen een adjectivistische -er-afleiding is gevormd. Later werd het eerste bestanddeel in verband gebracht met de persoonsnaam Lenaerts, dat is echter niet de oorsprong van deze straatnaam.LenaertsstraatONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/