De Racourt, Jozef, pastoor

Cras-Avernas 19.11.1881   Rijkel 06.12.1961  

Zoon van Truiense handelaar naaimachines en confectie Charles en Félicité Hermans van Velm.  

Priester  1907. Leraar  wetenschappen, landbouw, handenarbeid en tekenen normaalschool Saint-Roch Theux 1906. Pastoor Rijkel 1921-1961. Behoudsgezind en eigenzinnig. Amateurtekenaar en decorschilder. Filmprojector. Oprichter patronaat Katholieke Arbeidersjeugd en vrije meisjesschool . Bouwer parochiezaal 

Begraven in Rijkel naast zus Hubertine.

Publ.: La composition décorative à l’école primaire et dans l’enseigenment moyen, Leuven: Fr. Ceuterick, 1916. Info: Emontsphol, Institut Saint-Roch Theux en Joseph Breesch Rijkel.;Lit.: Flor VANROYE, Pastoor Deracourt, in Heemkring Rijkel, december 2004, p. 2-11 en maart 2005, p. 2-14. Aanvulling september 2006, p. 9-11.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.