Abdijstraat

Abdijstraat

Deze straat bestond reeds tijdens de middeleeuwen en sloot het abdijdomein af naar het noord-westen. We vinden ze dan ook terug op het stratenplan in de Kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden uit 1697. In de volkstelling van 1880 wordt ze Rue du séminaire genoemd, naar het klein seminarie dat sinds 1842 gehuisvest was in het aloude abdijcomplex. In de telling van 1890 wordt het alweer Abdijstraat.

C:\Users\thierry.gys\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Abdijstraat 12-1.jpg
Abdijstraat

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.