AchilleThijsstraat

Achilles Thijsstraat

Geboren te Sint-Truiden op 25.10.1903 en er overleden op 10.01.1986, was gehuwd met Maria Groven. Zoon van charcuterie- en later textielhandelaar Albinus Thijs en Catherina Festraerts, met een winkel in de Zoutstraat. Leerling van het Klein Seminarie en Vaandrig van de Erewacht. Achilles nam de winkel van de ouders in de Zoutstraat over en richtte er vanaf de vroege jaren 1930 een eigen fotoatelier in. Stichter met Jozef Everaerts van de Sint-Truidense Fotoclub in 1930. Internationale bekroningen voor kunstfoto’s. Medewerker van seminariedirecteur Boes bij de abdijopgraving in 1939 en medestichter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in 1948. Samen met deken Deneys wekte hij de zevenjaarlijkse Trudofeesten in 1956 opnieuw tot leven. Fotograaf-journalist sinds 1930 onder meer voor De Katholieke Illustratie en Het Belang Van Limburg en parketfotograaf voor het gerecht. Realiseerde een film over de terugkeer van Truienaren uit Duitse kampen na WO II. IJveraar voor gratis ziekenvervoer naar OLV van Banneux. Lid Vereniging van Limburgse Schrijvers. Ereplakket stadsbestuur 1969. Hij was bezieler van toeristische zoekwedstrijden en fototentoonstellingen. Auteur van cultuur-toeristische bijdragen in onder meer: De Toerist, Toerisme in Limburg en Nieuws uit Limburg, en van de vulgariserende reeks Doorheen het aloude Sint-Truiden, in 23 deeltjes bij drukker Leenen tussen 1959 en 1973, eerder verschenen in afleveringen in De Tram, het plaatselijk weekblad van drukker Leenen. Hij realiseerde een uitgebreide fotoverzameling over Sint-Truiden.

Wie was Wie in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2011

C:\Users\thierry.gys\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Thijs Achille WIREP.JPG
         Achille Thijs

ONTDEKKING VAN DE DAG

Alomme rust

Alomme rust

De Zondag-middag is héél ingetogen.
De
luchten, klaar van winterkilte, beven
met teeder rood van lage zon doorweven;
de luchten, waar geen vogel komt gevlogen...

De middagrust mag gééne stoornis doogen.
Al
wil somwijlen vluchtig óverzweven
een verre galm van joelend kinderleven :
dra weegt de klare rust weer onbewogen.

Is het in sneeuw – die dezen nacht zoo zacht
de stille stede zwachtelde in heur vacht –
dat doezel-vaag verdooven nu geluiden?

O vrome middagvrede van Sint-Truiden,
dat om te ontwaken uit zijn sluimer, wacht
tot plotse kloosterklokken vespers luiden !
Onderschrift bij deze fotoLit.: P. DE PAUW, recensie in Boekengids, 1, 1923-1924, nr. 361; L. BRANS, Hilarion Thans o.f.m., in Monografieën van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, 3, nr. 4, december 1992.
Gedicht in Hilarion THANS, Omheinde hoven, 4de uitgave, Mechelen, Sint-Franciscusdrukkerij, 1927, p. 35.
Hilarion Thans (Maastricht 1884 – Lanaken 1963), minderbroeder en auteur. Gedicht geschreven tussen november 1909 en maart 1910 op onoogige papiertjes toen de jongeman bedlegerig was van een bloedspuwing in het Sint-Truidense klooster. Uit de bundel Ziekebloemen. II. Open ramen. Voor het eerst verschenen onder pseudoniem F.M. Minderbroeder in ’t Daghet in den Oosten, 16, 1910, p. 58 als gedicht nr. XXI met bijhorend citaat Facta est tranquillitas Magna. En er kwam een groote rust (Evang.).