AchilleThijsstraat

Achilles Thijsstraat

Geboren te Sint-Truiden op 25.10.1903 en er overleden op 10.01.1986, was gehuwd met Maria Groven. Zoon van charcuterie- en later textielhandelaar Albinus Thijs en Catherina Festraerts, met een winkel in de Zoutstraat. Leerling van het Klein Seminarie en Vaandrig van de Erewacht. Achilles nam de winkel van de ouders in de Zoutstraat over en richtte er vanaf de vroege jaren 1930 een eigen fotoatelier in. Stichter met Jozef Everaerts van de Sint-Truidense Fotoclub in 1930. Internationale bekroningen voor kunstfoto’s. Medewerker van seminariedirecteur Boes bij de abdijopgraving in 1939 en medestichter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in 1948. Samen met deken Deneys wekte hij de zevenjaarlijkse Trudofeesten in 1956 opnieuw tot leven. Fotograaf-journalist sinds 1930 onder meer voor De Katholieke Illustratie en Het Belang Van Limburg en parketfotograaf voor het gerecht. Realiseerde een film over de terugkeer van Truienaren uit Duitse kampen na WO II. IJveraar voor gratis ziekenvervoer naar OLV van Banneux. Lid Vereniging van Limburgse Schrijvers. Ereplakket stadsbestuur 1969. Hij was bezieler van toeristische zoekwedstrijden en fototentoonstellingen. Auteur van cultuur-toeristische bijdragen in onder meer: De Toerist, Toerisme in Limburg en Nieuws uit Limburg, en van de vulgariserende reeks Doorheen het aloude Sint-Truiden, in 23 deeltjes bij drukker Leenen tussen 1959 en 1973, eerder verschenen in afleveringen in De Tram, het plaatselijk weekblad van drukker Leenen. Hij realiseerde een uitgebreide fotoverzameling over Sint-Truiden.

Wie was Wie in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2011

C:\Users\thierry.gys\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Thijs Achille WIREP.JPG
         Achille Thijs

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.