AchilleThijsstraat

Achilles Thijsstraat

Geboren te Sint-Truiden op 25.10.1903 en er overleden op 10.01.1986, was gehuwd met Maria Groven. Zoon van charcuterie- en later textielhandelaar Albinus Thijs en Catherina Festraerts, met een winkel in de Zoutstraat. Leerling van het Klein Seminarie en Vaandrig van de Erewacht. Achilles nam de winkel van de ouders in de Zoutstraat over en richtte er vanaf de vroege jaren 1930 een eigen fotoatelier in. Stichter met Jozef Everaerts van de Sint-Truidense Fotoclub in 1930. Internationale bekroningen voor kunstfoto’s. Medewerker van seminariedirecteur Boes bij de abdijopgraving in 1939 en medestichter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring in 1948. Samen met deken Deneys wekte hij de zevenjaarlijkse Trudofeesten in 1956 opnieuw tot leven. Fotograaf-journalist sinds 1930 onder meer voor De Katholieke Illustratie en Het Belang Van Limburg en parketfotograaf voor het gerecht. Realiseerde een film over de terugkeer van Truienaren uit Duitse kampen na WO II. IJveraar voor gratis ziekenvervoer naar OLV van Banneux. Lid Vereniging van Limburgse Schrijvers. Ereplakket stadsbestuur 1969. Hij was bezieler van toeristische zoekwedstrijden en fototentoonstellingen. Auteur van cultuur-toeristische bijdragen in onder meer: De Toerist, Toerisme in Limburg en Nieuws uit Limburg, en van de vulgariserende reeks Doorheen het aloude Sint-Truiden, in 23 deeltjes bij drukker Leenen tussen 1959 en 1973, eerder verschenen in afleveringen in De Tram, het plaatselijk weekblad van drukker Leenen. Hij realiseerde een uitgebreide fotoverzameling over Sint-Truiden.

Wie was Wie in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2011

C:\Users\thierry.gys\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Thijs Achille WIREP.JPG
         Achille Thijs

ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.