Amstenradelaan

Amstenradelaan

Edmond Huyn van Amstenrade werd geboren te Aken ca. 1567 als zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg en neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oudoom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse Orde in Bernissem. Edmond werd lid van de Duitse Orde in 1594, en later bouwmeester. Hij nam deel aan de veldtocht tegen Turken in Kroatïë; wordt Commandeur van Gruitrode in 1598, van Bernissem in 1603 en stadhouder van de provincie Biesen in 1605. Als Landcommandeur van de balije Biesen vanaf1606 legt hij nadruk op de katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter van het Duits College te Leuven in 1622. Financier Jezuïetencollege en oprichter van de commanderij Aken in zijn geboortestad. Opdrachtgever van grote bouwwerken in Alden Biesen, onder andere de voorburcht en het gasthuis en aanzet voor een nieuwe kerk en buitenhof. Hij kocht het kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade en vestigde er een nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis van de commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Hij is overleden te Alden Biesen op 9 april 1634 en werd er begraven in het kerkkoor onder een marmeren grafsteen.

Wie was wie in Sint-Truiden

Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Q:\ftp_fototheek\Danny_Claes\Stad_142 Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort\Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort-8535.jpg
Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Situeringsplan Amstenradelaan

 

Situeringsplan Amstenradelaan

 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873 Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis  

Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer van Jan en halfbroer van Emiel .

Onderschrift bij deze fotoCollege Sint-Truiden. Universiteit Leuven 1898. Ingenieur-stadsarchitect  1902 en directeur Nijverheids- en tekenacademie 1903 te Nijvel. Restauratie kapel Broedersschool en nieuwbouw torenpartij H. Grafkerk aldaar. Stadsarchitect Sint-Truiden 1912. Leraar Nijverheidsschool 1912-1933 en Rijksmiddelbare school 1912-1918 Diesterstraat. Directeur en leraar bouwkundig tekenen Tekenacademie Abdijstraat 1912-1936. Elektriciteitsvoorziening. Werken in neo-Vlaamse renaissance en art décostijl. Sint-Lutgardisgesticht weeshuis met meisjesschool en zustersverblijf langs Gorsemweg 1930-1933, postgebouw Sint-Marten 1930 en electriciteitskabine Naamsevest 1930. Uitbreiding Ursulinenklooster 1927, minderbroedersklooster en kerk Bevingen. Restauraties o.m. refugiehuizen Averbode 1927 en Herckenrode, bisschoppelijk seminarie 16de-18de eeuw, gasthuiskapel Stapelstraat, kerk en torenhuisje Begijnhof en stadhuis 1930. Ontwerper perron, twee parktoegangen en Albert I-monument hal stadhuis 1934. Lid Provinciaal Comité Monumenten 1920. Restauratie muurschilderingen begijnhofkerk. Medestichter en secretaris Vrienden van het Begijnhof. Luikerstraat. 

Stierf aan embolie tijdens toezicht bestratingswerken Casinostraat. Album met schetsen van historische gebouwen en enkele artikels in Touring Club de Belgique. Straatnaam 1936, vroegere Poortstraat Begijnhof. Signeersteen als inv(entor) gevel weeshuis Gorsemweg.

Publ.: Oud Limburg. Penteekeningen en schetsen van oude landelijke en stedelijke gebouwen van Zuid- en West-Limburg, Hasselt: Provinciaal comité monumenten en landschappen, 1936.
Lit.: G. BOES, In memoriam Guillaume Govaerts, in Verzamelde opstellen, 13, 1937, p. 13-19; VAN MECHELEN, p. E-58-E62 en I19-I21; Auguste MEVIS, Généalogie de la famille de Mevis, originaire d’Alken, in Intermédiaire des Généalogistes, nr. 192, 1977, p. 385-406; Achille THIJS, in Koerier, 13.04.1977; Jo VAN MECHELEN, Huis Govaerts, 1: Jan 1834-1910 Govaerts, bijgenaamd Pitjens, en zijn huis, Sint-Truiden: eigen beheer, 1998, p. 41-48; Raymond HORBACH, L’architecte Guillaume Govaerts, in Annales de la Société royale d’archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 28-29, 2003, p. 432-442; Benny BUNTINX, Guillaume Govaerts… of hoe een Sint-Truidens stadsingenieur omging met steen tijdens het interbellum, in STEEN, 2003, p. 76-83 en 104; Petra BOEKSTAL, Voormalig postkantoor en hospitaalkapel Sint-Agustinus, in MODERN, 2008, p. 41-47.