Amstenradelaan

Amstenradelaan

Edmond Huyn van Amstenrade werd geboren te Aken ca. 1567 als zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg en neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oudoom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse Orde in Bernissem. Edmond werd lid van de Duitse Orde in 1594, en later bouwmeester. Hij nam deel aan de veldtocht tegen Turken in Kroatïë; wordt Commandeur van Gruitrode in 1598, van Bernissem in 1603 en stadhouder van de provincie Biesen in 1605. Als Landcommandeur van de balije Biesen vanaf1606 legt hij nadruk op de katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter van het Duits College te Leuven in 1622. Financier Jezuïetencollege en oprichter van de commanderij Aken in zijn geboortestad. Opdrachtgever van grote bouwwerken in Alden Biesen, onder andere de voorburcht en het gasthuis en aanzet voor een nieuwe kerk en buitenhof. Hij kocht het kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade en vestigde er een nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis van de commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Hij is overleden te Alden Biesen op 9 april 1634 en werd er begraven in het kerkkoor onder een marmeren grafsteen.

Wie was wie in Sint-Truiden

Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Q:\ftp_fototheek\Danny_Claes\Stad_142 Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort\Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort-8535.jpg
Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Situeringsplan Amstenradelaan

 

Situeringsplan Amstenradelaan

 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.