Amstenradelaan

Amstenradelaan

Edmond Huyn van Amstenrade werd geboren te Aken ca. 1567 als zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg en neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oudoom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse Orde in Bernissem. Edmond werd lid van de Duitse Orde in 1594, en later bouwmeester. Hij nam deel aan de veldtocht tegen Turken in Kroatïë; wordt Commandeur van Gruitrode in 1598, van Bernissem in 1603 en stadhouder van de provincie Biesen in 1605. Als Landcommandeur van de balije Biesen vanaf1606 legt hij nadruk op de katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter van het Duits College te Leuven in 1622. Financier Jezuïetencollege en oprichter van de commanderij Aken in zijn geboortestad. Opdrachtgever van grote bouwwerken in Alden Biesen, onder andere de voorburcht en het gasthuis en aanzet voor een nieuwe kerk en buitenhof. Hij kocht het kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade en vestigde er een nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis van de commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Hij is overleden te Alden Biesen op 9 april 1634 en werd er begraven in het kerkkoor onder een marmeren grafsteen.

Wie was wie in Sint-Truiden

Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Q:\ftp_fototheek\Danny_Claes\Stad_142 Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort\Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort-8535.jpg
Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Situeringsplan Amstenradelaan

 

Situeringsplan Amstenradelaan

 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Genovevakerk Zepperen

Bron afb: visitlimburg.be

Sint-Genovevakerk Zepperen

Reeds omstreeks 650 zou er een aan Sint-Genoveva gewijde kapel in Zepperen  hebben gestaan. Omstreeks deze tijd zou Sint-Trudo bisschop Remaclus in Zepperen hebben ontmoet, zoals wordt beschreven in de Vita Sancti Trudonis uit omstreeks 775, waarin sprake was van een dergelijke kapel. Hier zou Trudo  gebeden hebben, waarop Remaclus hem naar Metz  zond om een priesterstudie te volgen.

De toren werd gebouwd in de 12e eeuw en is in Romaanse stijl. De huidige kerk, gebouwd in Demergotiek, werd tussen 1430 en 1509 gebouwd, en gerestaureerd van 1860-1906. Reeds in 1935 werd de kerk beschermd als monument. In 1983 werd ook de omgeving van de kerk beschermd als dorpsgezicht. Het patronaatsrecht van deze parochie berustte in het feodale tijdvak bij het Kapittel van Sint-Servaas te Maastricht.

De vierkante westtoren in Romaanse stijl heeft drie geledingen en is gebouwd in silex. Het portaal is neoromaans en stamt uit het einde van de 19e eeuw. Ook het ronde traptorentje rechts van de toren is neoromaans en later toegevoegd, waarbij het materiaal van de toren werd gebruikt. De toren wordt gedekt door een ingesnoerde naaldspits.

De kerk is een driebeukige bakstenen kruisbasiliek in Demergotiek. Hoekbanden en dergelijke werden uitgevoerd in mergelsteen. De kerk is groot voor een dergelijk klein dorp, omdat ze een vooruitgeschoven bezitting was van het Kapittel van Sint-Servaas.

Van belang zijn de laatgotische muurschilderingen (1509) in het zuidelijke transept: Een Laatste Oordeel, een Sint-Christoffel en elf taferelen uit het leven van Sint-Genoveva. Deze werden ontdekt tijdens de restauratie, in 1898, toen het pleister werd verwijderd waarmee ze waren overgeschilderd.

Verdere kerkschatten zijn schilderijen als Thomas van Aquino (2e helft 16e eeuw), Hubertus (eind 17e eeuw), een bisschop (1e helft 18e eeuw), Aanbidding der herders (eind 17e eeuw), Laatste Avondmaal (eind 17e eeuw), Sint-Catharina (omstreeks 1600). Een altaarstuk, Sint-Genoveva  betreffende, heeft zijpanelen uit ongeveer 1500 en het middenpaneel werd eind 19e eeuw vervaardigd. Ook is er een piëta in gepolychromeerd hout uit ongeveer 1500 en een laatgotisch triomfkruis.

De glas-in-loodramen zijn van 1902 en 1922 in neogotische stijl. Ook de preekstoel is neogotisch. Het hoofdaltaar is neoromaans.

Bekijk ook: Sint-Genovevakoor 

 Bron: Wikipedia

Onderschrift...
Bron: http://toonblogt.blogspot.com/2014/06/zepperen-sint-genovevakerk-de.html