Amstenradelaan

Amstenradelaan

Edmond Huyn van Amstenrade werd geboren te Aken ca. 1567 als zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg en neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oudoom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse Orde in Bernissem. Edmond werd lid van de Duitse Orde in 1594, en later bouwmeester. Hij nam deel aan de veldtocht tegen Turken in Kroatïë; wordt Commandeur van Gruitrode in 1598, van Bernissem in 1603 en stadhouder van de provincie Biesen in 1605. Als Landcommandeur van de balije Biesen vanaf1606 legt hij nadruk op de katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter van het Duits College te Leuven in 1622. Financier Jezuïetencollege en oprichter van de commanderij Aken in zijn geboortestad. Opdrachtgever van grote bouwwerken in Alden Biesen, onder andere de voorburcht en het gasthuis en aanzet voor een nieuwe kerk en buitenhof. Hij kocht het kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade en vestigde er een nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis van de commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Hij is overleden te Alden Biesen op 9 april 1634 en werd er begraven in het kerkkoor onder een marmeren grafsteen.

Wie was wie in Sint-Truiden

Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Q:\ftp_fototheek\Danny_Claes\Stad_142 Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort\Kasteel Ordingen Gedenksteen boven de poort-8535.jpg
Landcommandeurswapen van Edmond Huyn van Amstenrade, die Ordingen aankocht voor de balje Biesen van de Duitse Orde.

Situeringsplan Amstenradelaan

 

Situeringsplan Amstenradelaan

 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

'Must read' over Sint-Truidens erfgoed

Heb je weinig tijd?

Ben je als (oud-)Truienaar geboeid door het historische decor dat onze stad biedt?
In dit Top Twaalf-lijstje staan de "must read"-boeken over Sint-Truidens erfgoed.
Als je de hapklare, maar niet diep gravende Wikipedia-artikels al gelezen hebt. 1. Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018.
2. Frank DECAT, Sint-Truiden 1784. Criminele histories in een Luikse stad, Leuven: Davidsfonds, 2012.
3. Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel Sint-Truiden, 2012. 
4. Rombout NIJSSEN e.a., Op grond van Sint-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697, Sint-Truiden: Abdij, Stad en Regio vzw., 2011.
5. Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek, Sint-Truiden: Stedelijke openbare bibliotheek, 2011.
6. Nathalie CEUNEN e.a., Sappig verteld. Het verhaal achter de fruitteelt in Haspengouw, Sint-Truiden: Erfgoedcel Sint-Truiden, 2010.
7. Pierre DIRIKEN, Geogidsen Sint-Truiden. Rondom (2009) en Sint-Truiden. Stad (2010) in de reeks Toeristisch -recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw, Kortessem: Georeto.
8. Thomas COOMANS e.a., In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden, (Relicta monografieën, 2), Herent: Peeters, 2008. 
9. Reeks Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden 1968-2006.
10. Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1998.
11. Sint-Truiden in de 18de eeuw, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1993.
12. Jan GERITS, Sint-Truiden, in Historische steden in Limburg, Brussel: Gemeentekrediet, 1989, p. 203-221

Om uit te vlooien:  
13. Reeks Bukskes van de dialectkring 't Neigemenneke 1984 - 2017.
14. Tijdschriften 't Maendachboekje (1994) van de Koninklijke Gidsenbond Sint-Truiden ism de GOKSint-Truiden en De Bink (1998) van de Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden. 

Om op je gemak te lezen:
15. 
LAVIGNE, Emiel (vert., met annotaties van JAPPE ALBERTS), Kroniek van de abdij van Sint-Truiden. Vertaling van de ‘Gesta Abbatum Trundonensium’ 1ste deel 628-1138, (Maaslandse monografieën, 43), Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1986; ID. (met annotaties van JAPPE ALBERTS, W. en door JANSEN C.G.M.), 2de deel 1138-1558, (Maaslandse monografieën, 46), Leeuwarden-Maastricht: Eisma, 1988; ID., 3de deel 1558-1679, vertaling van de kroniek van Servais Foullon, (Maaslandse monografieën, 53), Leeuwarden-Mechelen: Eisma, 1993.

Een uitgebreidere keuze vind je op  op de website www.geschiedkundigekringsinttruiden.be van de Geschied- en Oudheidkundige Kring (GOKST).

Wil je zomaar grasduinen of zoek je iets érg specifiek, dan kan je uiteraard terecht in deze www.erfgoud.be, dé eigen Truiense erfgoedencyclopedie in opbouw !