Derckx, Theodoor Aloysius Antoon Hubert ‘Herman Jozef’, pastoor

Venlo 10.06.1813    Mondaye (Fr.) 22.01.1880 

Zoon van Jan Gerard en Maria Hendrina Dohin.  Studies Rolduc. Praemonstratenzer Averbode 1834, priester  1837. Parkabdij Heverlee en studies theologie Leuven 1836. Circator en ziekenmeester 1838. Supprior, novicenmeester en lector theologie  1840. Vicaris Wezemaal 1842 en helper Veerle 1843. Eerste praemonstratenzer pastoor Kortenbos 1846. Terug abdij 1855, lector dogmatiek. Kloosterstichtingen in Frankrijk te Prémontré en Mondaye Normandië. Schrijver  dagboek Kortenbos 1852-1855 en publiceerde anoniem enkele brochures over historiek en devotie daar.

Portretschildering naar foto, door Emile Cauchie 1910, pastorie Kortenbos.

Publ.: Geschiedenis en wonderdaden van Onze Lieve Vrouw te Cortenbosch, Sint-Truiden. s.a.; Tweehonderdjarige Jubilé, met alle plegtigheid gevierd in de kerk van Cortenbosch, van zondag 30 april tot zondag 14 mei 1848, Sint-Truiden. 1848.

Lit.: GERITS, Trudo Jan, De Witheren te Kortenbos, in OLL, 24, 1969, p. 83-85.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.