Derckx, Theodoor Aloysius Antoon Hubert ‘Herman Jozef’, pastoor

Venlo 10.06.1813    Mondaye (Fr.) 22.01.1880 

Zoon van Jan Gerard en Maria Hendrina Dohin.  Studies Rolduc. Praemonstratenzer Averbode 1834, priester  1837. Parkabdij Heverlee en studies theologie Leuven 1836. Circator en ziekenmeester 1838. Supprior, novicenmeester en lector theologie  1840. Vicaris Wezemaal 1842 en helper Veerle 1843. Eerste praemonstratenzer pastoor Kortenbos 1846. Terug abdij 1855, lector dogmatiek. Kloosterstichtingen in Frankrijk te Prémontré en Mondaye Normandië. Schrijver  dagboek Kortenbos 1852-1855 en publiceerde anoniem enkele brochures over historiek en devotie daar.

Portretschildering naar foto, door Emile Cauchie 1910, pastorie Kortenbos.

Publ.: Geschiedenis en wonderdaden van Onze Lieve Vrouw te Cortenbosch, Sint-Truiden. s.a.; Tweehonderdjarige Jubilé, met alle plegtigheid gevierd in de kerk van Cortenbosch, van zondag 30 april tot zondag 14 mei 1848, Sint-Truiden. 1848.

Lit.: GERITS, Trudo Jan, De Witheren te Kortenbos, in OLL, 24, 1969, p. 83-85.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.