Begaardenbosstraat

Begaardenbosstraat

De straatnaam verwijst naar het klooster van de Begaarden of Bogaarden, althans naar hun bos. Volgens sommige auteurs zouden ze oorspronkelijk “beggaerden”, naar de Heilige Begga, geweest zijn: alleenstaande godgewijde mannen, mannelijke begijnen als het ware. Voor de kloosters richtten ze zich tot de Derde Orde van Sint-Franciscus. Het klooster in Zepperen werd gesticht in 1425 en groeide uit tot hun moederklooster, waar de generaal-overste verbleef. Er waren zowel broeders als priesters in het klooster.


Sint-Aloysiusinstituut

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)