Bentincklaan

Bentincklaan

Bij de overdracht van de straten in de verkaveling Dennenland door de pvba Dennenland aan de gemeente Ordingen op 2 januari 1965 kregen de straten een naam die verwees naar de geschiedenis van het kasteel dat lange tijd ook Commanderij van de Duitse orde was. Deze straat heette toen Commanderijlaan. Door de gemeentefusie bleek echter dat er in Sint-Truiden nog een Commanderijlaan was. Op advies van de straatnaamcommissie besliste de gemeenteraad op 19.06.1976 deze straat voortaan de naam van de laatste commandeur van de Duitse orde in Ordingen te geven.


Situeringsplan Bentincklaan

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.