Bèr Joekpad

Bèr Joekpad

Hubert Joachims, Bèr Joek, was een bekend volksfiguur. (06.07.1923 – 13.10.1989)

Zijn vader Jan was kleermaker en zijn moeder heette Marie-Thérèse Kempeneers. Misdienaar, mede-oprichter van Chirojongens OLV-kerk, oprichter misdienaargroep Schurhoven. koster Schurhoven en OLV-kerk en vanaf 1976 hoofdkoster. Kleermaker en bedeler van reclamebladen, agent voor Het Belang Van Limburg in de Schepen Dejonghstraat.

Wie was wie in Sint-Truiden

P:\Fotocollectie Ilsbroekx\WWWISint-Truiden 2011 foto\Portretfoto's E\Joachims Hubert - Bér Joek.jpg
           Hubert Joachims, in de volksmond  Bèr JoekSitueringsplan Bèr Joekpad

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)