de Renesse d’Elderen, Frederik, commandeur

Stokkem 1655   Bernissem 21.01.1714 

Zoon van graaf George Frederik en Anna Margaretha von Bocholtz, nicht van de landcommandeur. Duitse Orde 1679 Nieuwen Biesen. Stadhouder Ramersdorf 1682, commandeur Ordingen 1683, commandeur Sint-Gillis Aken 1693 en commandeur van Bernissem 1697-1714. 

Schoonbroer van de zus van landcommandeur van Wassenaar.  Sinds 1691 lid van de Etat Noble van Luik. Portretschilderij 1685 door Johannes Tielus in internationale kunsthandel.

Laannaam.

Lit.: Leo DE REN en Jozef MERTENS, in Ridders en kastelen. Alden Biesen in Haspengouw, tent.cat., Bilzen, 2005, p. 115.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/