Bewellaan

Bewellaan

De straat dankt zijn naam aan het maatwerkbedrijf dat er gevestigd is. In 1963 werd de wet op de sociale reclassering voor mindervaliden gestemd. Organisaties die personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk stellen kunnen hiervoor overheidssteun ontvangen. Van bij de start in 1964 is Bewel (Beschermde Werkplaatsen Limburg) een pluralistische vereniging, haar vertegenwoordigers komen zowel uit de private als publieke instanties. Confessionele of politieke overtuigingen spelen geen rol, de sociale doelstelling staat centraal. De vestiging in Sint-Truiden kwam er in de jaren 1970. Sinds de wetwijziging van 2017 is Bewel een maatwerkbedrijf.
Situeringsplan Bewellaan

 

Bewellaan

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.