Breendonkstraat

Breendonkstraat

De straatnaam verwijst naar het kamp van Breendonk waar tijdens wereldoorlog II eerst joden en zigeuners en later verzetsstrijders werden opgesloten in vaak penibele omstandigheden. Als eerbetoon aan de slachtoffers van het nazi-regime werd de straat na de oorlog naar dit kamp vernoemd.

De straat zelf bestond reeds tijdens het ancien regime. Ze is terug te vinden op het stratenplan van 1697 uit de goederenatlas van de abdij van Sint-Truiden en heette toen Nieuwe steenweg. Die naam verwijst naar de stenen verharding van de straat, geen overbodige luxe voor een straat die door het laagst gelegen gebied van de stad liep, langs de oorspronkelijke loop van de Cicindria. De toevoeging “nieuwe” wijst erop dat de straat de stenen verharding pas later kreeg, later dan de Diesterstraat, die toen Steenstraat heette.Luchtfoto Fort Breendonk

 

Op het domein van Fort Breendonk

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.