Breendonkstraat

Breendonkstraat

De straatnaam verwijst naar het kamp van Breendonk waar tijdens wereldoorlog II eerst joden en zigeuners en later verzetsstrijders werden opgesloten in vaak penibele omstandigheden. Als eerbetoon aan de slachtoffers van het nazi-regime werd de straat na de oorlog naar dit kamp vernoemd.

De straat zelf bestond reeds tijdens het ancien regime. Ze is terug te vinden op het stratenplan van 1697 uit de goederenatlas van de abdij van Sint-Truiden en heette toen Nieuwe steenweg. Die naam verwijst naar de stenen verharding van de straat, geen overbodige luxe voor een straat die door het laagst gelegen gebied van de stad liep, langs de oorspronkelijke loop van de Cicindria. De toevoeging “nieuwe” wijst erop dat de straat de stenen verharding pas later kreeg, later dan de Diesterstraat, die toen Steenstraat heette.Luchtfoto Fort Breendonk

 

Op het domein van Fort Breendonk

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.