Breendonkstraat

Breendonkstraat

De straatnaam verwijst naar het kamp van Breendonk waar tijdens wereldoorlog II eerst joden en zigeuners en later verzetsstrijders werden opgesloten in vaak penibele omstandigheden. Als eerbetoon aan de slachtoffers van het nazi-regime werd de straat na de oorlog naar dit kamp vernoemd.

De straat zelf bestond reeds tijdens het ancien regime. Ze is terug te vinden op het stratenplan van 1697 uit de goederenatlas van de abdij van Sint-Truiden en heette toen Nieuwe steenweg. Die naam verwijst naar de stenen verharding van de straat, geen overbodige luxe voor een straat die door het laagst gelegen gebied van de stad liep, langs de oorspronkelijke loop van de Cicindria. De toevoeging “nieuwe” wijst erop dat de straat de stenen verharding pas later kreeg, later dan de Diesterstraat, die toen Steenstraat heette.Luchtfoto Fort Breendonk

 

Op het domein van Fort Breendonk

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras