Brustem-Dorp

Brustem-Dorp

Door de gemeentefusie van 1 januari 1977 ontstond een situatie waarbij vele straten in de vroegere dorpen eenzelfde naam hadden: Kerkstraat, Dorpstraat,… Om hieraan te verhelpen werd een straatnamencommissie samengesteld en kregen deze straten elk een nieuwe unieke naam in de huidige stad Sint-Truiden.

De gemeenteraad van 19 juni 1978 besliste de vroegere Dorpstraat te Brustem voortaan Brustem-Dorp te noemen, zoals ook gebeurde met andere dorpstraten.


Situeringsplan Brustem-Dorp

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.