Brustem-Dorp

Brustem-Dorp

Door de gemeentefusie van 1 januari 1977 ontstond een situatie waarbij vele straten in de vroegere dorpen eenzelfde naam hadden: Kerkstraat, Dorpstraat,… Om hieraan te verhelpen werd een straatnamencommissie samengesteld en kregen deze straten elk een nieuwe unieke naam in de huidige stad Sint-Truiden.

De gemeenteraad van 19 juni 1978 besliste de vroegere Dorpstraat te Brustem voortaan Brustem-Dorp te noemen, zoals ook gebeurde met andere dorpstraten.


Situeringsplan Brustem-Dorp

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.