Capucienessenstraat

Capucienessenstraat

Deze straatnaam verwijst naar het vroegere klooster van de Capucienessen, dat zich bevond waar vandaag het Cultureel Centrum en de bibliotheek gehuisvest zijn. Zoals de andere ancien-regime kloosters werd het door het Franse bestuur verkocht.

De Cercle Catholique had er vanaf 1850 zijn thuisbasis met de feestzaal Patria. Na een grondige renovatie onder leiding van architect Louis Sterken en Pol Stas In de jaren 1938 – 1939 zou de zaal feestelijk openen op 10 mei 1940. De Duitse bezetter nam het complex in beslag tot de bevrijding. Nadien vonden geallieerde troepen er onderdak. Ongelukkig brak een brand uit. In 1949 kocht de stad het pand om er een ontmoetings- en cultureel centrum te bouwen, dat er in 1973 ook kwam.

       Klooster Capucienessen
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.