Capucienessenstraat

Capucienessenstraat

Deze straatnaam verwijst naar het vroegere klooster van de Capucienessen, dat zich bevond waar vandaag het Cultureel Centrum en de bibliotheek gehuisvest zijn. Zoals de andere ancien-regime kloosters werd het door het Franse bestuur verkocht.

De Cercle Catholique had er vanaf 1850 zijn thuisbasis met de feestzaal Patria. Na een grondige renovatie onder leiding van architect Louis Sterken en Pol Stas In de jaren 1938 – 1939 zou de zaal feestelijk openen op 10 mei 1940. De Duitse bezetter nam het complex in beslag tot de bevrijding. Nadien vonden geallieerde troepen er onderdak. Ongelukkig brak een brand uit. In 1949 kocht de stad het pand om er een ontmoetings- en cultureel centrum te bouwen, dat er in 1973 ook kwam.

       Klooster Capucienessen
ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.