Casinostraat

Casinostraat

Deze straat dankt haar naam aan de feest-, theater- en vanaf 1911 ook filmzaal Casino. Het was de ontmoetingsplaats van de liberale beweging in Sint-Truiden.

De Société Royale d’ Harmonie legde in 1859 een zomertuin aan op het terrein dat het stadsbestuur haar ter beschikking had gesteld vlakbij de Brustempoort. Na het dempen van een waterpoel in 1861 werd de tuin verruimd en kreeg de vereniging het domein in erfpacht voor 99 jaar. Naar plan van architect J. Gérard werd de toneelzaal met conciergewoning en café gebouwd, als thuisbasis voor de Koninklijke Harmonie. In 1959 werd het gebouw gesloopt en maakte plaats voor het Europaplein.

Feest- , theater- en filmzaal Casino


Casino de l'harmonie royale
ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.