Davidstraat

Davidstraat

Deze straat in Velm is genoemd naar de geestelijke en taalkundige Jan Baptist David (°Lier 25 januari 1801, +Leuven 24 maart 1866). Hij was voorzitter van de Katholieke Vlaamse studentenbond Met Tijd en Vlijt en betrokken bij de Vlaamse Beweging. Hij werd in 1823 priester gewijd in Lier en werd na een opdracht aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en aan het Klein seminarie van Mechelen directeur bij het Pitzenburgcollege in Mechelen. Vanaf 1834 bekleedde hij de leerstoel vaderlandse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij bekommerde zich om de Nederlandse taal in diverse functies en commissies en werkte mee aan het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het Davidsfonds ontstond in 1875 en werd naar hem genoemd. Het ijverde voor de erkenning van het Nederlands in België.Situeringsplan Davidstraat


Jan Baptist David


Jan Baptist David

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.