Drie-Gezustersstraat

Drie-Gezustersstraat

Sinds de aanleg van het fruit- of bietenspoor van Sint-Truiden naar Tongeren heette deze straat in Zepperen Stationsstraat. Door de gemeentefusie van 1.01.1977 moest dus een nieuwe naam gegeven worden. Op aanbeveling van de straatnamencommissie besloot de gemeenteraad op 19.06.1978 de naam Drie Gezusterstraat toe te kennen. Deze straatnaam verwijst naar de bekende bedevaart naar de Drie Gezusters in Brustem (Bertilia), Rijkel (Eutropia) en Zepperen (Genoveva), die vanaf de aanleg van de spoorweg vaak zijn eindpunt had aan het station van Ordingen.Genoveva op een schilderij uit de 19de eeuw


Zuster Bertilia

 

 

Situeringsplan Drie-Gezustersstraat

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.