Festraetsstraat

Festraetsstraat

Deze straat werd genoemd naar Julien Louis Kamiel Festraets, uurwerkmaker.

Sint-Truiden 17-02-1904 – Sint-Truiden 24-05-1974, x 1927 Hélène Engelbos

Zoon van horlogemaker Jacques Lambert Festraets en Marie Pauline Van Slype, Tiensestraat. Leerling aan Klein Seminarie tot en met vierde Latijnse. Dirigent kerkkoor Sint-Marten en regisseur De klokken van Corneville. Tenor operettegezelschap Cicindria. Ontwerper van gebrevetteerd elektrisch ontvangstuurwerk 1928. Oprichter leergang voor uurwerkmakers te Leuven in 1932. Astronomische salonklok met erediploma en gouden medaille op de Wereldtentoonstelling 1935 te Brussel. Herstelling belfortuurwerk. Astronomisch uurwerk in museumkerk op het Begijnhof 1942, met stoet van ambachten en Pietje de Dood. Uitgebreid met zonnewijzer, wateruurwerk, zandloper, slinger van Foucault 1950, beweging van aarde om de zon en een zeeschip tussen New York en Antwerpen. Sinds 1968 staan deze werken tentoongesteld in een nieuwgebouwde studio in het Begijnhof. Jarenlang was dit een toeristische topattractie.

P:\Fotocollectie Ilsbroekx\WWWISint-Truiden 2011 foto\Portretfoto's\Festraets.JPG
Kamiel Festraets uurwerkmaker
Situeringsplan Festraetsstraat

 

Situeringsplan Festraetsstraat


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.