Frederic de Renesselaan

Frederic de Renesselaan

Voor de ontwikkeling van het gebied tussen Terbiest en Bernissem werd voor enkele straatnamen verwezen naar de voormalige commanderij van de Duitse orde te Bernissem.

Frederic de Renesse tot Elderen werd op 15 oktober 1655 in Stokkem geboren als zoon van George Frederik van Renesse tot Elderen en van Anna Margaretha von Bocholtz. Langs moederszijde was hij aldus verwant met de landcommandeurs von Bocholtz, van Geleen en van Amstenraedt. Hij werd op 5 maart 1679 in Nieuwen Biesen in de Orde opgenomen. Hij was achtereenvolgens stadhouder van Ramersdorf in 1682 – 1683, commandeur van Ordingen 1683 – 1693, commandeur van Sint-Gillis in Aken 1690 – 1699, waarna hij commmandeur van Bernissem werd tot zijn overlijden in Bernissem op 21 januari 1714.

Wie was wie in Sint-Truiden

Leden van de Duitse Orde in de balje Biesen, Bilzen, 1994

Tekening met het gebouwencomplex van de commanderij Bernissem,

Vzw Sint-Truidense schattenSitueringsplan Frederic de Renesselaan


Situeringsplan Frederic de Renesselaan

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.