Gippershovenstraat

Gippershovenstraat

Gippers is de vervorming van een voornaam, Geerbrecht of Geerbald. Hoven verwijst dan weer naar een hoeve of boerderij. Deze straat is dus vernoemd naar een hoeve.


Situeringsplan Gippershovenstraat


Situeringsplan Gippershovenstraat

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.