Grafveld

Grafveld

De straatnaam verwijst naar het Merovingisch grafveld van omstreeks 525, dat in 1953 werd opgegraven.Situeringsplan grafveld

 

Situeringsplan grafveld Engelmanshoven

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation